Slovenija pri potrošnji pod povprečjem EU

Dejanska individualna potrošnja, izražena v standardih kupne moči, je lani med državami EU variIrala med 61 in 131 odstotki evropskega povprečja. Devet članic je bilo nad povprečjem, najvišjo so imele Luksemburg, Nemčija in Danska. Slovenija je dosegla 80 odstotkov evropskega povprečja, kažejo začasni podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

V Luksemburgu je bila dejanska individualna potrošnja na prebivalca, izražena v standardih kupne moči, ki je kazalnik materialne blaginje gospodinjstev, 31 odstotkov, v Nemčiji 23 odstotkov in na Danskem 21 odstotkov nad evropskim povprečjem. Nizozemska, Avstrija, Finska, Belgija, Švedska in Francija so evropsko povprečje presegle za od pet do 20 odstotkov.

V 13 članicah se je medtem dejanska individualna potrošnja gibala med evropskim povprečjem in 25 odstotkov pod povprečjem. Ciper, Italija, Litva in Irska so bile 10 odstotkov ali manj pod povprečjem, Španija, Češka, Portugalska, Malta, Poljska in Slovenija so bile med 11 in 20 odstotki pod povprečjem, Romunija, Estonija in Grčija pa med 21 in 25 odstotki pod evropskim povprečjem.

V petih članicah je dejanska individualna potrošnja upadla za 25 odstotkov ali več pod povprečje. Slovaška, Latvija, Madžarska in Hrvaška so bile med 25 in 23 odstotki pod evropskim povprečjem, v Bolgariji pa 39 odstotkov pod evropskim povprečjem.

Razlike so tudi pri bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca, ki je kazalnik gospodarske aktivnosti. Leta 2020 je bil BDP na prebivalca, izražen v standardnih kupne moči, najbolj pod povprečjem EU v Bolgariji, najbolj nad povprečjem pa v Luksemburgu. V Bolgariji je dosegel 55 odstotkov, v Luksemburgu pa 266 odstotkov evropskega povprečja.

V desetih članicah je bil BDP na prebivalca, izražen v standardnih kupne moči, višji nad evropskim povprečjem. To so dosegli Luksemburg, Irska, Danska, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Nemčija, Belgija, Finska in Francija. Slovenija je dosegla približno 90 odstotkov evropskega povprečja.

DELITE
Pomakni se na vrh