Rešitve za ureditev položaja poklicnih gasilcev

Na obrambnem ministrstvu kot pomembno prioriteto tega mandata izpostavljajo boljšo sistemsko ureditev področja požarne varnosti in položaja gasilcev. Po besedah državnega sekretarja Janeza Žaklja so prednostne naloge noveliranje zakona o gasilstvu, uvedba enotnih gasilskih zavarovanj in vzpostavitev karierne poti za poklicne gasilce.

Cilj je, da se zagotovi primeren normativni in sistemski okvir, kakovostne in varne pogoje za delo ter ustrezno financiranje, je na današnji novinarski konferenci pojasnil državni sekretar. Po njegovih besedah je v Slovenji prek 1000 poklicnih gasilcev, lani pa so sodelovali v več kot 9000 intervencijah.

Kot je dejal, so se pri zakonu o gasilstvu, ki kot sistemski zakon celovito ureja naloge, organizacijo in status gasilstva, v praksi pokazale določene pomanjkljivosti. Že v tem tednu se bodo skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev ponovno sestali in usklajevali zakonske spremembe, ki jih načrtujejo do konca letošnjega leta.

Med drugim naj bi uredili pogoje za vodenje gasilskih enot, pristojnosti za usposabljanje gasilcev ter uredili karierno pot poklicnih gasilcev ter tistih, ki vodijo delo v poklicnih gasilskih enotah.

Vzporedno s pripravo spremembe zakona o gasilstvu se bo tako nadaljevala tudi priprava pravil gasilske službe za poklicne gasilce, s katero bo zanje urejena karierna pot. Z združenjem poklicnih gasilcev usklajujejo nova poimenovanja in sistemizacijo delovnih mest. Jeseni pa uvajajo novo dodatno trinivojsko usposabljanje za operativne vodje.

Teh usposabljanj trenutno ni, po novem pa bodo tudi pogoj za pridobitev činov in opravljanje nalog v teh činih, je pojasnil predstavnik združenja poklicnih gasilcev Tomaž Vilfan. Po njegovih besedah v poklicnem gasilstvu trenutno ni činov v pravem pomenu, ampak so položajne oznake.

Pri uvedbi enotnih gasilskih zavarovanj pa je pravna podlaga že vzpostavljena v zakonu o finančni razbremenitvi občin, je spomnil Žakelj. Dosedanja praksa je bil namreč različna in je prihajalo do primerov, ko so gasilci sicer imeli urejeno poklicno zavarovanje, a ni krilo vseh dogodkov.

“Enotno zavarovanje pomeni, da so kriti vsi mogoči riziki, nevarnosti in situacije, katerim so lahko pri svojem delu izpostavljeni gasilci,” je poudaril Žakelj. Pravilnik bo sprejet do konca leta in bo podlaga za razpis za pakete gasilskega zavarovanja, je napovedal.

Glede pogajanj s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije je povedal, da so se doslej sestali štirikrat, pogajanja pa je ocenil kot delno uspešna. Ponovno se sestanejo v sredo, ko bodo obravnavali normativni del kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva.

Doslej je bil potrjen predlog spremembe uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence, s katerim bodo kot izjema zajeti tudi poklicni gasilci. Do položajnega dodatka bodo upravičeni poklicni gasilci, ki vodijo enote, v katerih je zaposlenih med tri in pet pripadnikov, kar doslej ni bilo možno.

Pogovori o spremembi nazivov delovnih mest v poklicnem gasilstvu pa še potekajo. Ustanovljena je bila posebna delovna skupina, ki pa še ni našla skupine rešitve. Po mnenju sindikata je preimenovanje potrebno izključno zaradi ureditve položajnega dodatka za vodje, medtem ko na vladni strani in občinah kot ustanoviteljicah menijo, da je trenutno poimenovanje delovnih mest ustrezno in so pri vodjih dodatki za vodenje že vključeni v izhodiščne plačne razrede, so navedli na ministrstvu.

Predstavnica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, trboveljska županja Jasna Gabrič je izrazila zadovoljstvo, da so tudi župani in občine kot delodajalci in ustanovitelji javnih poklicnih zavodov vključeni v pogovore. Nekaj dela jih še čaka, sestanki, ki so potekali v zadnjem mesecu, pa so bili po njeni oceni uspešni.

DELITE