Letni dodatek za upokojence prihodnjo sredo

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo letni dodatek za letošnje leto v skupnem znesku 155.923.416 evrov izplačal skupaj z junijskimi pokojninami prihodnjo sredo. Prejelo ga bo 611.555 oseb, od tega 597.100 prejemnikov pokojnin in 14.455 prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, so sporočili iz Zpiza.

Letni dodatek za tiste z najnižjimi pokojninami znaša 445 evrov, prejelo ga bo 131.142 oseb. Tisti, ki prejemajo pokojnino v višini od 525 do 630 evrov, bo prejelo dodatek v višini 305 evrov. Takih je 18.197 oseb. 101.001 oseb, ki prejema pokojnino v višini od 630 do 745 evrov, bo prejelo dodatek v višini 245 evrov. 92.360 tistim, ki prejemajo pokojnino v višini od 745 do 900 evrov bo Zpiz izplačal letni dodatek v višini 195 evrov. Prejemnikom najvišjih pokojnin, torej nad 900 evrov, bo Zpiz izplačal letni dodatek v višini 135 evrov. Prejelo ga bo 154.400 oseb.

Na Zpizu so ob tem poudarili novost, ki jo prinaša zakon o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022. Nanaša se na 41.056 prejemnikov pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu oz. se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu. Slednjim bo letni dodatek izplačan v celotni višini 445 evrov, in ne v sorazmernem delu kot doslej, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 520 evrov. Skupna višina izplačanih dodatkov bo znašala 18.095.380 evrov.

Ostalim 37.734 prejemnikom pokojnin, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 525 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe oz. v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve, v skupni višini 3.895.044 evrov.

Skupni znesek letnega dodatka za prejemnike nadomestila iz invalidskega zavarovanja v letošnjem letu znaša 3.502.323 evrov. Tisti, ki prejemajo nadomestilo v višini do 745 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 245 evrov. Takih je 14.186 oseb. 207 prejemnikov nadomestila v višini od 745 do 900 evrov bo prejelo letni dodatek v vrednosti 195 evrov. 62 prejemnikov nadomestila v višini več kot 900 evrov bo prejelo letni dodatek v višini 135 evrov.

Poleg tega je Zpiz pozval 132.818 oseb, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 15. junija je bilo vrnjenih 106.042 izjav, med katerimi je 12.661 oseb izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini navedenim prejemnikom, ki so posredovali izjave (104.587), bo v juniju 2021 izplačan letni dodatek v skupni višini 30.307.670 evrov.

Če bo Zpiz dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra, bo tistim, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu do junija še niso posredovali, letni dodatek izplačan septembra ali novembra 2021. V primeru, da Zpiz podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do takrat, bo letni dodatek izplačal v višini 135 evrov oz. v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2021.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, bo letni dodatek izplačan skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila, se še sporočili iz pokojninskega zavoda.

DELITE
Pomakni se na vrh