V interventnem zakonu za turizem tudi del vsebine novele zakona o vodah

Vlada je v predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu za omilitev posledic epidemije covida-19 vključila tudi del vsebine, ki jo sicer ureja na referendumu izpodbijana novela zakona o vodah. Interventni zakon določa, da se lahko sredstva sklada za vode porabljajo tudi za redno vzdrževanje vodotokov.

Z 10. členom interventnega zakona, ki ga je odbor DZ za gospodarstvo za potrditev na plenarni seji pripravil v četrtek, bi vlada uredila odstop od tretjega odstavka 162. člena zakona o vodah. Določila bi, da se sredstva sklada za vode lahko porabljajo tudi za financiranje izvajanja javne službe iz 161. člena zakona o vodah, med drugim za redno vzdrževanje vodotokov. Takšna ureditev bi veljala do konca letošnjega leta.

Zakonodajno-pravna služba DZ je opozorila, da zakonodajni postopek v zvezi s predlogom novele zakona o vodah zaradi referenduma, ki bo 11. julija, še ni zaključen. Novela v 3. členu določa, da bi se sredstva sklada za vode porabljala za financiranje izvajanja javnih gospodarskih služb iz 161. člena v primerih, ko sredstev za financiranje teh nalog ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov.

Z odstopom od zakona o vodah, kot je predlagan v interventnem zakonu, bi se v obdobju do konca leta 2021 uveljavila ista rešitev, ki je predmet 3. člena novele, “le da ta ne bi bila vezana na dodaten pogoj, da proračun ne more zagotoviti sredstev za financiranje javnih služb”, je opozorila zakonodajno-pravna služba. Uveljavitev predlagane rešitve tako, da bi uzakonili določbo, ki je šele predmet referendumskega preizkusa, bi lahko bila v neskladju z ustavo, je pojasnila.

Šele izid referenduma bo namreč pokazal, ali se bo predlog novele zakona o vodah uveljavil ali ne. “Če se bo uveljavil, bo predlagan odstop v bistvenem uzakonil isto vsebino, kot je predlagana v tem odstopu od zakona o vodah, in bo povzročil nejasnost v pravnem redu. Če pa se ne bo uveljavil, bo uveljavitev predlaganega odstopa zaobšla voljo, izraženo na referendumu,” je posvarila zakonodajno-pravna služba DZ.

Med poglavitnimi rešitvami novele zakona o vodah po navedbah okoljskega ministrstva je povečevanje sredstev za vzdrževanje vodotokov. Za vzdrževanje in sanacijo bi lahko poleg sredstev iz državnega proračuna koristili tudi 17 milijonov evrov iz namenskih sredstev sklada za vode. Tako bi prišli do 25 milijonov evrov, kot so ocenjena potrebna letna sredstva za opravljanje te javne službe.

DELITE
Pomakni se na vrh