Nepovratna sredstva namenjena čebelarjem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu za čebelarje objavilo dva razpisa: za racionalizacijo sezonske selitve panjev v letu 2021 in za sofinanciranje čebelarske opreme. Skupaj je na voljo do 260.000 evrov nepovratnih sredstev.

Za sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa racionalizacije sezonske selitve panjev in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin, je namenjenih do 10.000 evrov nepovratnih sredstev. Cilj te podpore sta posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.

Glavni namen razpisa sofinanciranja nakupa čebelarske opreme je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja. Višina nepovratnih sredstev za izvajanje razpisa je do 250.000 evrov.

Rok za oddajo vlog za oba razpisa začne teči peti dan po objavi razpisa v uradnem listu in traja do zaprtja javnega razpisa oz. do 31. julija.

DELITE
Pomakni se na vrh