Gornja Radgona: Občina išče dolgoročne rešitve za preprečevanje poplavljanja

V Gornji Radgoni so imeli letos ob večjih nalivih kar nekaj težav s poplavljenimi predeli. Analiza kanalizacijskega sistema je pokazala, da je v mestu več šibkih točk, kjer kanalizacijski sistem ne zmore odvajati nenadnih večjih količin vode. Ena takih je tudi pri Domu starejših občanov. Občina išče dolgoročne rešitve, pravi župan Stanislav Rojko.

Osnovna težava je, da obstoječi kanalizacijski sistem ni bil projektiran za tolikšne količine vode, kolikor jih je naenkrat padlo in priteklo ob velikem nalivu. Kot pojasnjuje župan Rojko, betonski rezervoar pri Domu starejših občanov ob normalnih padavinah zajame prvi naval vode in jo, če ni dodatne količine vode, prečistijo preko čistilne naprave. Viške vode drugega vala, ki prinese čistejšo vodo, bodisi po naravni, gravitacijski poti, ali prek črpalk kanalizacijskega sistema, pa bi se odvedlo v reko Muro, na drugo stran visokovodnega nasipa, kot eno od rešitev omenja župan.

“Razmišljamo o tem, da bi meteorne vode odklopili od čistilno kanalizacijskega sistem, ki je v tistem delu še mešan, in poskrbeli da bi voda od doma odtekla v bližnji jarek ob povišanem visokovodnem nasipu.”

Župan Stanislav Rojko napoveduje, da bodo morali dolgoročno poiskati trajnejšo rešitev, kako nekje na še nižji točki, na robi športnega parka, meteorno vodo po naravni poti spraviti na drugo stran nasipa, v reko Muro. “Nasip, katerega povišanje se bo kmalu končalo, ima vgrajene nekaj infrastrukture, ravno za take primere, ko ni visoka reka Mura, da lahko voda iz ene smeri, smeri mesta, nepovratno odteče na drugo stran nasipa. Na drugi strani je loputa, ki onemogoča vdor vode iz reke Mure na področje stadiona in doma starejših občanov.”
Če se bodo lotili tovrstne rešitve, bo treba po županovih besedah, zagotoviti možnost prečrpavanja vode preko visokovodnega nasipa, zlasti takrat, ko bo tudi vodostaj Mure povišan. Strokovno izvedenec bo prevetril ideje in poiskal trajno rešitev za doma starejši ter mestni in športni park. Slednja sta namreč ob ekstremnih dogodkih še vedno poplavno ogrožena, ker tam ni meteornega kanalizacijskega sistema, zato se ob nalivih zanašajo na jarek ob visokovodnem nasipu.

Sicer pa je zaradi starega in dotrajanega kanalizacijskega sistem po Gornji Radgoni še kar nekaj problematičnih točk. V zadnjem času se je namreč marsikje kanalizacijski sistem ob jaških začel pogrezati, tako na pločnikih, kot na cestah. Začasno pogrezanja sicer odpravljajo, a bo tudi tu morala občina pristopiti z dolgoročnejšimi rešitvami, ta čas pa bodo morali v rebalansu proračuna zagotoviti dodatna sredstva za morebitne sprotne sanacije pogrezanja.

DELITE
Pomakni se na vrh