Velenje: V načrtu stanovanja za starejše

Velenjska občina pridobiva dokumentacijo za gradnjo novega stanovanjskega objekta na Žarovi ulici 12, ki bo namenjen stanovanjem za starejše občane. Vlogo za gradbeno dovoljenje bodo oddali oktobra letos. Takoj, ko bo dovoljenje pravnomočno, bodo pričeli z rušenjem starega in gradnjo novega objekta, so sporočili z občine.

S projektom se bodo prijavili na razpis stanovanjskega sklada za soinvestitorstvo in posojilo. Obstoječi objekt na Žarovi ulici, ki je bil zgrajen leta 1920, je v slabem stanju, zato je predviden za rušenje. Na občini so se zato odločili za gradnjo novega objekta, ki bo prilagojen bivanju starejših, saj bi bili stroški obnove starega objekta višji. Danes je v objektu šest stanovanj, od katerih so tri zasedena in tri prazna. Najemnikom bodo pred porušitvijo zagotovili primerna nadomestna stanovanja.

Na javno povabilo velenjske občine o oddaji konceptnih predlogov za oblikovanje objekta in okolice so se prijavili štirje kandidati. Predloge je na podlagi določenih meril ocenila komisija, ki je prvim trem ponudnikom idejne rešitve podelila nagrade v višini 3000, 2500 in 2000 evrov. Po mnenju komisije se je ljubljansko podjetje Dans, arhitekti najbolj približalo potrebam in željam naročnika.

Pri tem je upoštevalo pogoje glede standardov in postavljenih pravil za projektiranje in gradnjo oskrbovanih stanovanj. “Želeli smo si, da se k idejni zasnovi pristopi celovito s pogledom na celotno zemljišče in ne samo na objekt, saj je bilo poleg vseh arhitekturnih rešitev potrebno predvideti tudi ureditev parkirišč, zelenih površin in prostora namenjenega druženju,” navajajo na občini.

Dokumentacijo za pridobitev projekta bo izdelalo velenjsko podjetje Vbrio, ki je bilo izbrano na podlagi najnižje ponudbene cene. V novem objektu se predvideva od osem do 10 stanovanjskih enot s kletjo, namenjenih bivanju ene oz. dveh oseb. Enote bodo prilagojene tudi invalidom in jih bodo oddali v neprofitni najem.

Po oceni velenjske občine pripravljajo projekt, ki bo dolgoročno vzdržen, tako z vidika stroškov gradnje in uporabe kot stroškov vzdrževanja, ki bo omogočal kakovostno bivanje in izvajanje aktivnosti, prilagojenih starejšim osebam. Projekt bo prav tako racionalen s čim manj izgubljenimi površinami, arhitektura pa bo stanovalcem in okolju prijazna, so še dodali.

DELITE
Pomakni se na vrh