Vlada potrdila predlog za sofinanciranje izgradnje centra Radmožanci

Vlada je potrdila predlog za sofinanciranje izgradnje centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijskega centra Pomurske madžarske narodne skupnosti v Radmožancih v višini 100.000 evrov. Po 50.000 evrov bosta zagotovili ministrstvi za zdravje ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt izgradnje in vzpostavitve centra v Radmožancih izvaja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost kot osrednja organizacija avtohtone madžarske narodne skupnosti v Prekmurju, ki opravlja samoupravne, interesne in druge politične dejavnosti in naloge. Njene pristojnosti se nanašajo predvsem na univerzalne naloge pomurskega madžarskega, regionalnega in državnega značaja, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Njena najpomembnejša naloga je ohranitev in razvijanje pomurske madžarske skupnosti, njene materinščine, nacionalne zavesti, stvarne in duhovne dediščine ter uveljavljanje njenih nacionalnih interesov. Poleg tega je njena naloga pospeševanje uresničevanja pravic, zapisanih v ustavi in zakonih.

Pri zagotavljanju kakovostnega sobivanja, sožitja in vzajemnega delovanja med večinskim narodom in madžarsko manjšino je po navedbah urada vsekakor pomembna tudi skrb za zagotovitev enakih možnosti in v tej zvezi enake obravnave ranljivih skupin. Mednje sodijo otroci, še posebej otroci s posebnimi potrebami, ki jim je treba zagotoviti celostno obravnavo.

Osrednji cilj projekta center Radmožanci je izdelava takšnega sistema pomoči in podpore, ki zajema skupno delovanje različnih strokovnih področij, kar se posledično odrazi v čim zgodnejšem prepoznavanju otrok z različnimi dejavniki tveganja v razvoju in razvojnimi odstopanji.

Prav tako je cilj nuditi ustrezno podporo in pomoč otrokom in celotni družini. Vse to so nujni predpogoji za optimalen razvoj otrokovih sposobnosti, krepitev kompetenc celotne družine in socialno vključenost tako otroka kot družine.

Otroci in starši bodo v Hiši generacij Radmožanci imeli obravnave v svojem maternem jeziku, ki je madžarščina.
Več kot 30 družin na narodnostno mešanem območju v delu Prekmurja, torej v Lendavi in njeni okolici, zdaj s svojimi otroki odhaja na obravnave v sosednjo Madžarsko.

DELITE
Pomakni se na vrh