Ogromno zanimanje za počitniško delo v občini Lendava

najstniki

Občina Lendava je spomladi objavila poziv delodajalcem iz občine za vključitev mladih v počitniško delo. Odziv je bil ogromen, in ker je bilo razpisanih 30.000 evrov premalo za vse potrebe, je zdaj občina zagotovila še dodatnih 10.000 evrov. Mladi bodo tako lahko opravljali počitniško delo v gospodarstvu ali v javnem sektorju.

Na spomladanski poziv, katerega namen je omogočiti mladim iz občine Lendava pridobivanje delovnih izkušenj in spoznavanje deficitarnih poklicev, delodajalcem pa dati priložnost za spoznavanje potencialnih prihodnjih kadrov, se je odzvalo 21 delodajalcev, ki so izrazili interes za 11.680 ur počitniškega dela. Ker je bilo na voljo samo 30.000 evrov, to ni bilo dovolj za vse potrebe, je občina dala prednost delodajalcem iz gospodarstva, kot je bilo tudi opredeljeno v pozivu.

Lendavski župan Janez Magyar se je odločil, da zagotovi dodatnih 10.000 evrov za počitniško delo. Dijaško in študentsko delo se je v času razglašene epidemije covida-19 namreč izvajalo v manjšem obsegu oziroma ga skoraj ni bilo, številne družine so utrpele upad dohodkov, poleg tega pa želijo na občini vzpostaviti pogoje za čim več možnosti za delo mladih v občini in krepiti delovanje domačih javnih zavodov in organizacij. Z dodatnimi sredstvi bodo omogočili izvajanje počitniškega dela tudi v javnih zavodih v občini, ki so v preteklih letih že uspešno vključevali mlade v svoje poletne aktivnosti in prireditve.

Dijaki in študenti iz občine Lendava tako lahko izbirajo med 14 delodajalci iz gospodarstva in dodatnimi sedmimi različnimi izvajalci iz javnega sektorja. Gospodarski sektor išče dijake in študente strojništva, mehatronike, obdelave kovin, gradbeništva, arhitekture, informatike, kemijske tehnologije, gostinske smeri, knjigivezništva, logistike, ekonomije in tudi prava, pa elektrikarje, strojne ključavničarje, inštalaterje. Delo bo predvidoma dobilo 54 dijakov in študentov. V javnem sektorju pa bodo priložnost za počitniško delo dobili dijaki in študenti družboslovnih smeri, pa turizma in ekonomije, predšolske vzgoje, gimnazije, zdravstvene nege, računalništva, zgodovine, oblikovanja. Priložnost za poletno delo bo dobilo 38 mladih.

Počitniško delo se bo izvajalo do konca septembra, posamezen dijak oziroma študent pa lahko opravi največ 160 ur. Občina bo za počitniško delo prispevala 5,92 evra na opravljeno uro.

DELITE
Pomakni se na vrh