V prvem roku za vpis na študij sprejetih skoraj 11.900 kandidatov

študenti

V prvem prijavnem roku za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v novem študijskem letu je sprejetih 11.890 kandidatov. Med njimi jih je več kot štiri petine ali 9680 sprejetih na študijske programe, ki so jih v prijavi za vpis navedli na prvem mestu, več kot polovica od teh na študijske programe z omejitvijo vpisa.

Sprejetih na študijske programe, ki so jih v prijavi za vpis navedli na drugem mestu, je 1620, sprejetih na programe, navedene na tretjem mestu, pa 590, so navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Največ sprejetih kandidatov na študijski program na prvo željo je na ljubljanski univerzi, in sicer 6051, najmanj pa na Novi univerzi, kjer jih je 45.

Skoraj petina kandidatov v prvem prijavnem roku ni bila sprejeta na noben študijski program, denimo zaradi neizpolnjevanja vpisnih pogojev, premajhnega števila točk ter neopravljenega preskusa nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti.

Za univerzitetne študijske programe je bilo glede na vpisna mesta znova več oddanih prijav kot za visokošolske strokovne študijske programe. Zanimanje kandidatov za redni študij ostaja enako ponudbi, medtem ko je za izredni študij veliko manj prijav od razpisanih vpisnih mest.

V sklopu razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22 na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih je bilo v prvem prijavnem roku na 17.547 vpisnih mest oddanih 15.279 prijav za vpis. V primerjavi z lanskim prvim prijavnim rokom to pomeni približno 160 prijav za vpis več in približno 600 vpisnih mest več.

Drugi prijavni rok bo potekal od 20. do 27. avgusta.

DELITE
Pomakni se na vrh