Spomin vode, znanstveno – kdaj, zakaj in kam po vodo

Bilka Baloh

Japonski znanstvenik Masaru Emoto je po številnih poskusih strukturiranja vode s pomočjo človeške misli ugotovil, da je človek sposoben z miselnim vplivom na vodo delovati na njeno molekularno zgradbo. Pri tem molekule vode prevzamejo določene elektromagnetne frekvence, kar ima lahko tako pozitivne ali zdravilne kot negativne ali škodljive učinke.

YouTube video

Tudi skupina ruskih znanstvenikov je pod vodstvom dr. Stanislava Valentinoviča Zenina preučevala mehanizem spomina vode in mehanizem interakcije vode z okoljem. Dokazano je bilo, da do te interakcije pride s strukturiranjem vode. Če voda prejema informacije iz zvočnega polja, se spremeni vrstni red strukturnih elementov v vodni molekuli. Podobno je tudi z abecedo: če črke izmenično zamenjamo, lahko kodiramo poljuben izraz ali misel. In ko izgovorimo besedo (v ajurvedi ji rečemo naam) ali besedno zvezo, dobimo zvočno kodo. Kombinacija zvokov in črk vsebuje informacije. Enako je pri vodi. V svoji molekuli ima 40 milijonov strukturnih elementov. Kombinacija strukturnih elementov kodira poseben učinek. Dr. Zenin je v svoji doktorski disertaciji dokazal, da ima voda spomin, kot je trdil tudi Masaru Emoto.

Zenin je vodo opredelil kot strukturirano snov, ki omogoča shranjevanje podatkov oz. informacij, in dokazal, da je voda obenem materialni nosilec in sredstvo za prenašanje informacij na fizični oz. snovni ravni. Voda absorbira, shranjuje in izmenjuje različne podatke z okoljem. Z Zeninovimi raziskavami vode je bil prvič prikazan in eksperimentalno dokazano obstoj petega stanja snovi – informacijske faze (poleg trdne, tekoče, plinaste in plazme).

Do podobnih ugotovitev kot Zenin je prišel tudi ruski znanstvenik, doktor tehničnih znanosti Vladimir Cetlin, ki je izvedel številne poskuse z merjenjem prevodnosti električnega toka v vodi. S svojimi raziskavami je želel potrditi hipotezo, da astronomski dejavniki v vesolju in geofizikalni dejavniki na Zemlji vplivajo na biosfero in se spreminjajo med dnevom in letom, odvisno od delovanja in položaja sonca.

Pred leti je Cetlin proučeval lastnosti vode, ki jo uporabljajo astronavti na mednarodni vesoljski postaji. Opazil je, da je prevodnost električnega toka v vodi čez dan nihala. Ob 10. in ob 18. uri je imela na primer največjo prevodnost, molekule so bile visoko aktivne. Ob 13. in ob 4. uri zjutraj pa je bila voda skoraj neprevodna in molekule v stanju popolnega mirovanja. Cetlin je meritve električne prevodnosti vode opravil tudi 18. 1. zvečer in presenečen ugotovil, da je prevodnost padla na minimum in v takšnem stanju ostala vse do polnoči.

MOČ VODE IN VERSKI OBREDI

Starodavna tradicija slovanskih žensk je bila, da so jutranjo roso uporabljale kot sredstvo za pomlajevanje. Zgodaj zjutraj so odšle nabirat jutranjo roso, tako da so čez cvetoče travniške rože položile platneno krpo, ki je vsrkala jutranjo roso, nato so krpo ožele v posodo iz gline ali brezove skorje.

Podobno terapijo je izvajal tudi Arnold Rikli, heliopat, ki je živel na Bledu pred več kot 100 leti. Ljudi je poleg sončenja in knajpanja v Blejskem jezeru zdravil tudi z bosonogo hojo po jutranji rosi.

Naši predniki so zelo dobro poznali zakone narave. Vedeli so, da lahko človek s svojimi mislimi, čustvi in besedami deluje prek vode na samega sebe in druge ljudi. Iz pravljic in legend nam je poznan običaj, da so hodili za bolne svojce po vodo na izvir, pri čemer je bilo pomembno, da se je voda iz izvira zajela ob točno določenem času v glinen vrč. Medtem ko so zdravilno vodo nosili, je veljalo strogo pravilo: »Ne izgovori niti besede in ne imej slabih misli!«

Verski obredi so bili v preteklosti vezani na določen astronomski dogodek. Najpomembnejša sta bila poletni in zimski solsticij. Čas krsta Jezusa Kristusa 27. dan po zimskem sončnem obratu je bil povzet iz poganskega verovanja, da ima prav na ta dan voda največjo moč.

Cerkev je seveda do znanstvenih raziskav svete vode previdna. Kdo ali kaj ima zasluge za to, da t. i. sveta voda deluje na telesno zdravje in duhovni preporod, je za cerkvene dostojanstvenike zelo pomembna. Medtem ko religija govori o Božji milosti, ki prihaja na Zemljo s posvečeno vodo, in o vodi, ki ima božansko energijo Svetega duha iz nebes, ZNANSTVENIKI DOKAZUJEJO, da so ta nebesa vesolje, ki deluje na strukturo vode.

Nadaljnje študije so potrdile povezavo elektromagnetnega polja Zemlje z elektromagnetnim poljem Sonca in Lune. Poleg dnevnega cikla Sonce deluje tudi s svojim 27-dnevnim ciklom, ko naredi popoln obrat okrog svoje osi.

Datumi za vodo, ki ima zdravilne lastnosti, so določeni po luninem koledarju, vendar ta ni vezan na letno gibanje Sonca, na čemer temeljita gregorijanski in julijanski koledar, ki sta sicer sestavljena iz mesecev. Delitev leta na mesece izvira iz prazgodovine, ko so ljudje čas merili s pomočjo Lune.

Lunin mesec deluje drugače in ga določajo faze Lune. Mesec je čas med dvema zaporednima polnima lunama ali novima lunama, kar pa nikakor ni 30 ali 31 dni.

Luna Zemljo obkroži po »skoraj« eliptičnem tiru. Ob tem se tudi enkrat zavrti okrog lastne osi. Temu obdobju pravimo zvezdni, astralni ali siderični obrat, času, v katerem se to zgodi, pa pravimo siderični mesec (sidus = lat. zvezda). Dolžina sideričnega meseca je 27,321 dneva ali 27 dni, 7 ur, 43 minut in 11,5 sekunde, odvisno od tega, koliko časa Luna potuje okoli Zemlje po elipsi.

Glede na to, kako je Luna obrnjena proti Soncu, Zemlji kaže različno velik del osvetljenega površja. Položaj Sonca se spreminja neodvisno od položaja Zemlje, zato mora Luna za to, da se vrne v isto lego osvetljenosti, opraviti nekoliko več od enega samega obrata. Zato se Luna v konjunkcijo s Soncem ne vrne po enem sideričnem mesecu, ampak približno dva dneva pozneje. Temu času pravimo lunin mesec, lunacija ali sinodični mesec (sinodos = gr. srečanje). Ker je lunina orbita eliptična, se dolžina lunarnega meseca spreminja, in sicer od 29,18 dneva do 29,93 dneva in povprečno 29 dni, 12 ur, 44 minut in 2,8 sekunde.

Lunino leto je po teh izračunih zato krajše od Sončevega leta in šteje 354 dni, 8 ur, 48 minut in 36 sekund.

V letu 2021 so ti datumi:

  1. 1., 14. 2., 12. 3., 7. 4., 3. 5., 29. 5, 24. 6., 20. 7., 15. 8., 10. 9., 6. 10., 1. 11., 27. 11., 23. 12.

Struktura vode spreminja parametre tri dni, zato po vodo hodimo večer pred datumom, na datum in dan po datumu. Najvišji bioenergijski potencial ima voda, ki jo zajamemo iz izvirov na večer pred datumom in na datum do poldneva.


Bilka Baloh je avtorica knjige Post, seme zdravja, ki govori o terapevtskem postenju. Sodeluje z uradno medicino, v katero vpleta doktrino ajurvede. S klienti rešuje tudi zapletene primere, kot je čiščenje telesa po kemoterapiji in drugem zdravljenju, v katero so vpletene večje količine najrazličnejših zdravil, zniževanje telesne teže in drugo. Bilko in njeno delo lahko spremljate tudi na postsemezdravja.si.

DELITE
Pomakni se na vrh