Javnosti se je pridružil tudi Slovenski rod!

Slovenski rod

Slovenski rod je zgodovinski in rodoslovni portal. Posvečen je osebni in krajevni zgodovini, družinskim kronikam in družinskim drevesom. Geografsko je specializiran za območje Primorske, Istre in Furlanije oziroma za Slovenijo, Hrvaško in Italijo. Ustanovila sta ga Mojca Strmšek Mamić in Tino Mamić (2016), korenine portala pa lahko iščemo v blogu Mwoja besejda Tina Mamića, ki je nastal marca 2010. Leta 2019 je Slovenski rod v sodelovanju z brezplačnikom Vipavska začel izhajati tudi v tiskani obliki.

Ime je nastalo, ko je Tino Mamić za svojo stranko pripravil rodbinsko kroniko v obliki starega časopisa. Konec 19. stoletja sta na Slovenskem izhajala dva pomembna dnevnika, liberalni Slovenski narod in krščanskodemokratski Slovenec. Zato je za predlogo rodbinske kronike vzel ime, ki asociira na star časnik, Slovenski rod, hkrati pa opisuje njegovo vsebino. Geslo portala in časnika je: »Poiščite svoje korenine: Slovenski rod.« V razvid medijev je vpisan pod številko 2024.

Po ničti številki Slovenskega roda, ki je izšla 25. septembra 2015 v 250 črno-belih izvodih za izbranega naročnika, je decembra 2019 izšla prva uradna številka. Tiskani Slovenski rod ima 16 barvnih strani velikosti A4, izhaja pa kot priloga brezplačnika Vipavska. V prosti prodaji je cena številke pet evrov, naročnina na štiri številke je 20 evrov. Ista cena velja tudi za elektronsko izdajo časnika (pdf).


Portal Slovenski rod je najprej zaživel kot blog na naslovu http://slovenski-rod.blogspot.com. V aprilu leta 2019 se je preselil na portal https://vipavska.eu.

Samostojno pot je uradno začel 1. julija 2020 na naslovu https://slovenski-rod.eu, za angleško različico pa na naslovu https://slovenian-genealogy.eu.


Portal ima prevode še v hrvaščino, francoščino, nemščino, italijanščino in španščino.

Portal Slovenski rod je oblikoval Marjan Krnjić, oblikovalec iz Londona. Tiskano izdajo oblikuje Janja Dicandija iz Marezig.

Spletna izdaja izhaja pod okriljem podjetja Javnost Lab Ltd iz Velike Britanije.

DELITE
Pomakni se na vrh