V združenju Srebrna nit poudarjajo, da starejši potrebujejo svojega varuha

Udeleženci strokovnega posveta o zdravstveni in socialni obravnavi starejših v času epidemije covida-19 so v sredo razpravljali o tem, kako izboljšati položaj starejših. Ob tem so v združenju za dostojno starost Srebrna nit poudarili, da starejši potrebujejo varuha starejših ter da bi bilo nujno ustanoviti ministrstvo za starejše.

Kot je ob tem pojasnila predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit Biserka Marolt Meden, so v času epidemije zaznali več kršenja pravic starejših.

“Prizadevamo si za medgeneracijsko sodelovanje in boljše življenje za mlade in starejše. Ko je na sistemski ravni poskrbljeno za starejše, je tudi mlajšim lažje,” je ob tem poudarila Marolt Medenova. Zato po njenih besedah v združenju zahtevajo, da se oblikuje ministrstvo za starejše, ki bo znalo zagovarjati upravičene potrebe vseh starejših v Sloveniji in bo sočasno največji zagovornik dobrega medgeneracijskega sodelovanja.

Po besedah Marolt Medenove so v času epidemije s pogovori, posveti, obiskovanjem domov starejših občanov, delovnimi sestanki z odločevalci v združenju pripomogli k temu, da se glas starejših v času epidemije ni povsem izgubil.

Ob tem je direktorica Doma upokojencev Idrija Urška Močnik predstavila tudi predloge za izboljšanje kakovosti življenja starejših v domovih starejših občanov, v kolikor bo epidemija še trajala. Med drugim je poudarila, da naj država zagotovi prostorske pogoje za izolacijo okuženih stanovalcev in dodaten kader na socialni oskrbi ter pomoč pri zagotavljanju kadra v primeru izpadov zaradi bolezni.

“Ni nas strah bolezni in zdravljenja vseh oblik zapletov. Strah nas je izpolnjevanja nerazumnih zahtev v nemogočih pogojih, omejevanja gibanja stanovalcev, kršenja njihovega dostojanstva s skupno oskrbo v rdečih conah, ponovne vzpostavitve čistih in umazanih poti, filtrov in ob tem slabšanja življenjskih pogojev stanovalcem doma,” je poudarila Močnikova.

DELITE