Po besedah Kustečeve je strah, da bi imela katera od strani v svetu zavoda večino, odveč

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na včerajšnji seji DZ odgovorila na poslansko vprašanje o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta med drugim predvideva povečanje števila predstavnikov ustanovitelja, a po besedah Kustečeve je vsakršen strah, da bi imela katera od treh strani v svetu večino, odveč.

Računsko sodišče je sicer po besedah Kustečeve že pred časom ob reviziji delovanja javnih zavodov podalo priporočilo, da je treba povečati vlogo ustanovitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Sporočilo računskega sodišča je torej, da je vloga ustanovitelja, torej občine, in ne države, tista ki jo je treba še okrepiti v sistemu, ker je, sodeč po sedanju ureditvi, premajhna, je prepričana ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Ob poslanskem vprašanju poslanke LMŠ Lidije Divjak Mirnik, da takšna sprememba zakona odpira možnosti političnemu nastavljanju ravnateljev, je Kustečeva še opozorila, da je v primerjavi s sestavo svetov zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v drugih državah po Evropi slovenski sistem svojevrsten unikum. Ustanovitelj ima v sedanji sestavi sveta zavoda zelo majhno vlogo v primerjavi z ostalimi člani sveta, je prepričana.

Kot je še pojasnila, sestavo svetov zavodov temeljno definira zakon o zavodih, ki natančno sporoča, da ustanovitelj v nobenem primeru ne sme imeti prevladujoče večine, ampak da je treba slediti načelu tripartitnosti brez prevladujoče večine.

Do predlagane novele zakona so sicer kritični tako v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije kot tudi v stroki. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na pet od skupno 11 članov se odpirajo vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter izbiro ravnateljev, opozarjajo.

Kustečeva pa predlagano novelo zakona, kot je pojasnila, razume kot “neposredni odgovor na aktualna problemska stanja, ki so se nekatera že pojavljala nekaj časa, nekatera pa predvsem zdajle z žal preveč tudi politično motiviranim delovanjem ali pa aktivnostmi nekaterih pred samim začetkom šolskega leta”.

Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sicer naslavlja štiri vsebinska področja. Nanaša se na cilje in načela vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, na sestavo sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda, na napredovanje pomočnic vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev ter na prenos vseh evidenc v vzgoji in izobraževanju v elektronsko obliko, je pojasnila Kustečeva.

DELITE