Slovenci več dopustovali doma

Epidemija covida-19 je močno vplivala na turizem, kar potrjujejo tudi podatki državnega statističnega urada. Število domačih turistov in izletnikov, pa tudi število tujih turistov, ki so leta 2020 potovali s slovenskimi agencijami, se je znižalo, Slovenci pa so več dopustovali doma, za enodnevni izlet so tako v 86 odstotkih izbrali Slovenijo.

Potovalne agencije so organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za 147.000 domačih turistov. Od tega jih je 62.000 oz. 42 odstotkov prenočevalo v Sloveniji, 85.000 oz. 58 odstotkov pa jih je s slovenskimi potovalnimi agencijami potovalo v druge države. Za primerjavo, leta 2019 je v tujino potovalo 84 odstotkov domačih turistov, po Sloveniji pa 16 odstotkov.

Domači turisti so pri potovanju v tujino najpogosteje izbrali Hrvaško (46.696 potnikov), sledili so Grčija (14.865), Egipt (3433) in Italija (2708). Podobno je bilo tudi leto prej, ko sta Hrvaški sledili Italija in Grčija.

V primerjavi z letom 2019 je bilo lani tudi manj enodnevnih izletov, se je pa močno povečal odstotek enodnevnih izletov po Sloveniji.

Enodnevnih izletov se je udeležilo skupaj 39.000 domačih izletnikov; 86 odstotkov le-teh se je udeležilo enodnevnih izletov po Sloveniji, medtem ko se jih je 14 odstotkov odločilo za izlet v tujino. Leta 2019 je bilo na enodnevnih izletih 220.000 domačih izletnikov, od tega 47 odstotkov na izletih po Sloveniji, okoli 53 odstotkov pa po tujini, ugotavlja statistični urad.

Največ enodnevnih izletnikov se je odpravilo v Avstrijo (šest odstotkov), sledili sta Italija (trije odstotki) in Hrvaška (dva odstotka). Te države so bile za enodnevne izlete najbolj priljubljene tudi leta 2019.

Slovenske potovalne agencije so leta 2020 organizirale potovanja za 14.000 tujih turistov, ki so v Sloveniji prenočili povprečno po petkrat. Največ so jih pripeljale iz Nemčije (2864), sledili so turisti iz Italije (1904) in Avstrije (1119). V letu 2019 je v Sloveniji prenočilo 196.000 tujih turistov, vsak povprečno trikrat. Največ jih je bilo iz ZDA, sledili pa so turisti iz Italije in Nemčije.

DELITE