1. oktober – mednarodni dan glasbe

Mednarodni glasbeni svet (orig. IMC – International Music Council) je vodilna svetovna poklicna organizacija, ki temelji na članstvu in se posveča promociji vrednosti glasbe v življenju vseh ljudi. Poslanstvo IMC-ja je razvijati trajnostne glasbene sektorje po vsem svetu, ozaveščati o vrednosti in pomenu glasbe, ustvarjati glasbo v celotnem družbenem tkivu in ohranjati osnovne glasbene pravice v vseh državah sveta.

IMC je bil ustanovljen leta 1949 na zahtevo generalnega direktorja Unesca kot nevladno svetovalno telo pri agenciji za glasbene zadeve. Sedež ima pri Unescu v Parizu in danes deluje neodvisno, kot uradni partner mednarodne nevladne organizacije Unesco. Med svojim obstojem se je IMC razvil v zelo vplivno mrežo, ki se zavzema za ustrezne politike in prakse za krepitev dela svojih članov in partnerjev po vsem svetu. Mreža IMC-ja je prisotna v 150 državah na vseh celinah z nacionalnimi glasbenimi sveti ter mednarodnimi, regionalnimi in državnimi glasbenimi organizacijami ter specializiranimi organizacijami na področju umetnosti in kulture. Častni člani IMC-ja so izbrani med izjemnimi svetovnimi strokovnjaki, teoretiki, pedagogi, izvajalci in skladatelji. IMC ima prek svojih članov neposreden dostop do več kot 1000 organizacij in okoli 400 milijonov ljudi, ki si želijo razvijati in deliti znanje in izkušnje o različnih vidikih glasbenega življenja.

IMC zastopa regionalni glasbeni svet v vsaki od naslednjih petih regij: Afrika, Amerika, azijsko-pacifiška regija, Evropa in arabski svet. Njihovo poslanstvo je prispevati in razvijati regionalne programe ter podpirati dejavnosti, ki so posebej prilagojene potrebam članov in partnerjev IMC-ja v regiji.

Mednarodni glasbeni svet je postavil 1. oktober za mednarodni dan glasbe.

Leta 1975 ga je vpeljal lord Yehudi Menuhin, da bi spodbudil promocijo glasbene umetnosti med vsemi sloji družbe, uvedel Unescove ideale miru in prijateljstva med vsemi ljudmi na svetu, pospešil razvoj vseh kultur, obudil izmenjave izkušenj in medsebojno spoštovanje estetskih vrednot ter uresničil različne dejavnosti mednarodnega dneva glasbe, mednarodnih organizacij članic in nacionalnih odborov ter programske politike na splošno. Pismo vsem članom Mednarodnega glasbenega sveta 30. novembra 1974, ki sta ga podpisala Yehudi Menuhin in Boris Yarustowski, med drugim pravi, da bo prvi mednarodni glasbeni dan, ki ga organizira Mednarodni glasbeni svet, 1. oktobra 1975. Izpeljan bo v skladu z resolucijo, sprejeto na 15. generalni skupščini v Lozani leta 1973. V nadaljevanju pa takole:

Za uresničitev vseh namenov so naše mednarodne glasbene organizacije in nacionalni odbori vabljeni, da razmislijo o naslednjem akcijskem načrtu: povabiti je treba vodilne skladatelje, izvajalce in muzikologe na predavanja in govoriti o pomenu glasbe, njenem mestu v sodobnem življenju, idealih Unesca in dejavnostih IMC-ja; nujno je organizirati srečanja umetnikov, tekmovanja in glasbene kvize; organizirati razstave glasbil, plošč, plakatov, slik, kipov, karikatur ali fotografij na glasbene teme; povabiti delegacije glasbenikov drugih nacionalnih odborov, da se udeležijo mednarodnega dneva glasbe, pa tudi dobitnike nagrad, skladatelje in izvajalce z različnih celin; prositi glavne izvajalce v vaši državi, naj na mednarodni dan glasbe koncertirajo, del prihodkov pa prispevajo v Mednarodni sklad za vzajemno pomoč glasbenikov.

Radijski in televizijski programi naj predvajajo koncerte ter pogovore in razprave z vidnejšimi osebnostmi glasbenega sveta, ljubitelji glasbe, slikarji, pisatelji in celo politiki. Nujno je objavljanje strokovnih člankov, da bi javnost opozorili na mednarodni dan glasbe; organizirati je treba izmenjavo zvočnih posnetkov vseh glasbenih zvrsti in oblik. Stopiti je treba v boj proti onesnaževanju zvočnega okolja – v ta namen je nujno predlagati lokalnim oblastem, naj na ta dan odredijo nekaj minut tišine v mestih; to obdobje tišine bi uporabili za poslušanje glasbe, ki bi se predvajala na javnih mestih, kot so parki in mestni trgi.

Za uresničitev teh dejavnosti je nujno, da zberemo vsa sredstva in medije, ki so nam na voljo: radio in televizijo, koncertna društva, operne hiše, ljubiteljska društva, glasbene ustanove; najrazličnejše kraje je treba uporabiti po svojih najboljših močeh: gledališča, koncertne dvorane, kulturna središča, univerze, cerkve, šole, tovarne, pa tudi parke, vrtove in stadione.

Upamo, da bo vsakoletni mednarodni glasbeni dan velik dosežek med našimi dejavnostmi in da bo postal resničen dogodek leta, dogodek za širjenje večjega znanja o glasbeni umetnosti, za krepitev vezi miru in prijateljstva med vsemi ljudmi na svetu – seveda prek glasbe.

To je bilo pismo iz leta 1974, prvi mednarodni dan glasbe je bil leto pozneje. V tokratni Sobi z razgledom vas vse prav lepo vabimo, da premislite, kaj od povedanega se je v 46 letih uresničilo na glasbenem področju in česa ste bili vi osebno deležni.

Morda pa bo letos drugače. Bomo videli in – slišali.


Dr. Mitja Reichenberg je priznan skladatelj, profesor, cineast in esejist, ki že desetletja budno opazuje dogajanje na področju glasbe in filma. Piše kolumno Soba z razgledom.

DELITE