Ob tednu otroka minister Cigler Kralj opozarja na vplive epidemije na otroke

Janez Cigler Kralj

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj v poslanici ob tednu otroka opozarja na vplive epidemije na življenja otrok. “Otroci so skupina prebivalstva, ki je od drugih skupin povprečno manj izpostavljena covidu-19, kar pa še ne pomeni, da so zaradi ukrepov za zajezitev epidemije manj ranljivi,” navaja minister.

Otroci so najranljivejši del družbe, predvsem zato, ker sami ne morejo vplivati na to, v kakšnem okolju in položaju bodo odraščali, zato je še toliko pomembneje, da smo pozorni na njihovo blaginjo ter v vsakem trenutku stremimo k izboljšanju stanja, opozarja minister.

“Samo na podlagi ugotovljenega položaja in prepoznanih potreb lahko pripravimo otrokom prilagojene ukrepe, ki bodo omogočali spreminjanje položaja na bolje,” poudarja Cigler Kralj in dodaja, da je več pozornosti treba usmeriti na težave in potrebe otrok v vseh okoljih.

Po ministrovih besedah si je treba prizadevati, da otroke zaščitimo pred izkoriščanjem, nasiljem in zlorabo in jim zagotovimo, da odraščajo v zdravem okolju. “Pravica vsakega otroka je varno okolje,” je poudaril Cigler Kralj.

Ob tem je spomnil tudi na socialno izključene skupine otrok, ki so še posebej ranljive. Družinska politika si mora zato po oceni ministra še naprej prizadevati in namenjati posebno pozornost skrbi za omenjene skupine otrok.

Ker je družina po oceni Cigler Kralja kot osnovna in s tem najbolj ranljiva celica družbe izpostavljena vse večjim pritiskom, pričakovanjem in tveganjem, potrebuje različne oblike podpore in pomoči, tudi v obliki različnih brezplačnih psihosocialnih programov pomoči.

V poslanici je minister opomnil, da država staršem otrok, rojenih po 1. januarju 2021, namenja različne oblike finančne pomoči. Med njimi zvišan enkratni prejemek ob rojstvu otroka, zvišan starševski dodatek in zvišano starševsko nadomestilo.

“S 1. septembrom 2021 je država ponovno uvedla pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine,” je še poudaril minister.

Teden otroka, ki se je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije začel v ponedeljek, poteka z osrednjo temo Razigran uživaj dan! S takšno temo želijo postaviti protiutež posledicam ukrepov zoper epidemijo covida-19 in poudariti pomen igre, igranja in prostega časa.

DELITE