Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije za boljšo dostopnost primarnega zdravstva

zdravnik

Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije se je na včerajšnji seji osredotočila na problematiko pri dostopnosti primarnega zdravstva. Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so pozvali k takojšnji izvedbi predvidenih ukrepov za boljšo dostopnost primarnega zdravstva.

Predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri zbornici Rok Ravnikar je dejal, da se problematika primarnega zdravstva v zadnjih 10 ali 20 letih povečuje. Primarna raven je po njegovih besedah podhranjena, saj je število družinskih zdravnikov nizko. Pozval je h konkretnim ukrepom, tako denimo k boljši komunikaciji s sekundarno in terciarno ravnjo in k uvozu zdravnikov iz tujine.

Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar je priznala, da so obremenitve v družinski medicini res velike. ZZZS je po njenih besedah pripravljen plačati dodatne programe, a je treba zagotoviti nosilce.

Strinjala se je, da so se težave nalagale več let, a nekaj korakov naprej je bilo že storjenih. Tako so denimo odpravili nekaj administrativnih ovir za družinske zdravnike. ZZZS vidi še več drugih možnosti za bolj učinkovito delo, denimo pri prenosu kompetenc z zdravnika na medicinsko oz. diplomiramo medicinsko sestro, je omenila.

Spomnila je, da je vlada potrdila tudi poseben projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oz. otroškega in šolskega dispanzerja. V okviru projekta bodo nagrajeni omenjeni timi, ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri kateri lahko sicer odklanjajo nove opredelitve, tj. 1895 glavarinskih količnikov.

Še težji problem kot administrativno razbremenjevanje je urejanje sistema nujne medicinske pomoči, je poudaril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Po njegovih besedah bo potrebna drugačna organizacija tega področja, da ne bo na deloviščih toliko zdravnikov kot zdaj in da se bodo družinski zdravniki lahko ukvarjali z naročenimi bolniki.

V nadaljevanju seje je predsednica zbornice Bojana Beović predstavila novelo zakona o zdravniški službi, ki jo je DZ sprejel 9. decembra. Novela zakona uvaja osnovno licenco zdravnikov, ki jo dobijo tisti z opravljenim strokovnim izpitom. Tako so dali vrednost zdravnikovemu dodiplomskemu izobraževanju in strokovnemu izpitu, je izpostavila.

Novela nadalje uvaja certifikat o posebnih znanjih in določa spremenjene zahteve o znanju slovenskega jezika za tuje zdravnike, pri čemer poudarja poznavanje strokovne terminologije. Organizatorka pri preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika bo zbornica.


DELITE
Pomakni se na vrh