Slovenci in potovanja

kovček

Na zasebno potovanje je v letošnjem tretjem četrtletju odšlo 60 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, pri čemer je bilo 53 odstotkov vseh potovanj opravljenih v Sloveniji. Tisti, ki niso potovali, so kot glavni razlog za to navedli epidemijo covida-19 in pomanjkanje prostega časa.

V poletnih mesecih, juliju, avgustu in septembru, se je na vsaj eno turistično potovanje odpravilo 56 odstotkov prebivalcev Slovenije, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada.

Podatki razkrivajo, da je bilo tako zasebnih kot poslovnih potovanj opravljenih več v Sloveniji kot v tujini, vseeno pa je izmed tistih, ki so potovali, približno 40 odstotkov prebivalcev Slovenije potovalo tudi v tujino.

Med zasebnimi in poslovnimi potovanji v Sloveniji je večina domačih turistov bivala v najetih nastanitvenih objektih, kampih in drugih plačljivih nastanitvah (na primer v sobah zasebnikov).

Tisti, ki niso potovali, so v 41 odstotkih kot razlog za to navedli pomanjkanje prostega časa in pandemijo covida-19 ter z njo povezane ukrepe, medtem ko jih je 34 odstotkov navedlo tudi finančne in zdravstvene razloge.

Podatki Sursa kažejo tudi, da Slovenci pri zasebnih potovanjih v tujino v povprečju prenočijo sedemkrat in zapravijo 76 evrov dnevno, medtem ko v Sloveniji povprečno število prenočitev znaša 3,3, dnevni izdatki pa 89 evrov. Pri poslovnih potovanjih v tujino pa Slovenec povprečno zapravi 107 evrov dnevno in prenoči 6,2-krat, medtem ko v Sloveniji prenoči 2,1-krat in ima 87 evrov izdatkov dnevno.

DELITE