Zaupanje potrošnikov decembra izboljšalo

nakupovalni voziček

V Sloveniji se je zaupanje potrošnikov decembra na mesečni ravni izboljšalo. Padanje, ki je vztrajalo pet zaporednih mesecev, se je ustavilo, saj se je kazalnik zaupanja izboljšal. Mnenja glede gibanja cen v zadnjih 12 mesecih pa so dosegla najvišjo raven po vrednosti, doseženi v oktobru 2008, je danes sporočil statistični urad.

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je decembra v primerjavi z novembrom izboljšal za tri odstotne točke, od dolgoletnega povprečja pa je bil tri odstotne točke nižji.

K zvišanju mnenja potrošnikov na mesečni ravni so pripomogle vse štiri komponente tega kazalnika. Pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi se je zvišalo za sedem odstotnih točk, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za dve odstotni točki, pričakovanje glede večjih nakupov in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu pa po eno odstotno točko.

V tokratni izvedbi raziskovanja se je med potrošniki najizraziteje krepilo mnenje glede podražitev. Kazalnik gibanje cen v zadnjih 12 mesecih se namreč zvišuje že od januarja 2021, vrednost, ki jo je dosegel v decembru, pa je do zdaj najvišja po vrednosti, doseženi v oktobru 2008.

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil decembra od vrednosti v decembru 2020 višji za šest odstotnih točk. Za dve odstotni točki je bil višji tudi od povprečja preteklega leta.

Tudi na letni ravni so se izboljšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi je bilo višje za 11 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za šest odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za štiri odstotne točke in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za odstotno točko.

DELITE