Bo tudi v prihodnjem letu cepljenje proti gripi brezplačno?

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep o podaljšanju več ukrepov iz zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije, med drugim ostaja cepljenje proti gripi brezplačno tudi v sezoni 2021/2022. Zakonske določbe so veljavnost ukrepov namreč omejile do konca letošnjega leta, vlada pa jih lahko s sklepom podaljša še za pol leta.

Na ministrstvu za zdravje so po včerajšnji seji vlade zapisali, da se nakazuje, da bi bila sezona gripe lahko težja kakor običajno. Zato bo za letošnjo sezono poleg visoke precepljenosti proti covidu-19 zelo pomembna tudi visoka precepljenost prebivalstva proti gripi. Pri ogroženih skupinah, predvsem starejših in kroničnih bolnikih, lahko tudi gripa namreč poteka težje in z zapleti, kar dodatno obremeni že tako obremenjen zdravstveni sistem. Brezplačno cepljenje proti gripi za sezono 2021/2022 je po navedbah ministrstva podprla tudi epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Vlada je sicer podaljšala še nekatere druge ukrepe iz omenjenega zakona, med drugim financiranje iz državnega proračuna oz. sredstev iz proračuna EU, in sicer za krepitev kadrovskih zmogljivosti, opreme in informacijske podpore epidemiološki službi na NIJZ, vključno z vzpostavitvijo mobilnih enot za odvzem vzorcev, pa tudi podporo starejšim in ranljivim skupinam, izvajanje ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na duševno zdravje ter za informiranje in ozaveščanje prebivalcev o covidu-19.

Prav tako je vlada s podaljšanjem ukrepov zagotovila, da bodo plačilni roki za vse javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, še nadaljnjih šest mesecev 60 dni. Predvsem javni zdravstveni zavodi na sekundarni ravni imajo zaradi velikega vpliva epidemije na njihovo organizacijo dela, s tem pa na prihodke in stroške, že zdaj velik obseg neporavnanih zapadlih obveznosti, opozarja ministrstvo.

Podaljšali so tudi ukrep za sofinanciranje nakupa medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja covida-19 ter zdravljenje covidnih bolnikov iz proračuna EU za zdravstvene zavode. Nekateri izvajalci zaradi različnih vzrokov namreč še niso izvedli vseh potrebnih nabav (postopki javnega naročanja, dobavljivost opreme in podobno), sredstva za ta namen pa so že zagotovljena, so na ministrstvu obrazložili podaljšanje ukrepa.

Podaljšali so tudi možnost prejemanja dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače za delo s covidnimi bolniki. V času, ko ni razglašena epidemija, je ta namreč edina mogoča finančna spodbuda zdravstvenim delavcem, ki opravljajo delo neposredno s temi bolniki, so zapisali v sporočilu za javnost. Dodatek bodo tako še naprej prejemali tisti, ki delajo v sivih in rdečih conah.

DELITE