Vlada sprejela strategijo digitalne transformacije gospodarstva

računalnik

Vlada je včeraj sprejela strategijo digitalne transformacije gospodarstva, ki predstavlja enega od reformnih ukrepov v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Slovenija se želi do 2030 uvrstiti med prve tri države na področju uporabe naprednih digitalnih tehnologij po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe, ki ga izračunava Evropska komisija.

Strategija, ki zajema obdobje od 2021 do 2030, tako vsebuje cilje na omenjenem področju in predvidene ukrepe.

Osnovni cilj, ki si ga s strategijo postavlja Slovenija, je uvrstitev med prvih pet držav na področju uporabe naprednih digitalnih tehnologij po indeksu DESI do konca prvih dveh let obdobja ter med prve tri države do njegovega izteka.

Za izvedbo strategije bo vlada primarno uporabila finančne vire iz sklada za okrevanje EU po koronski krizi, to je 56,5 milijona evrov. Dodatne vire naj bi poskušali pridobiti iz večletnega finančnega okvirja 2021-2027 ter drugih virov EU, kot so Obzorje Evropa, InvestEU idr.

Ukrepe iz strategije bo izvajalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z agencijo Spirit Slovenija, Slovenskim podjetniškim skladom in SID banko. Za ukrepe bo v 2022 na voljo 26,5 milijona evrov, v 2023 24 milijonov evrov in v 2024 šest milijonov evrov.

Strategija je po pojasnilih gospodarskega ministrstva pripravljena vzporedno z že začetimi procesi digitalizacije, informatizacije in vzpostavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Poudarja tehnologije, kot so umetna inteligenca, internet stvari, tehnologije za obdelavo velepodatkov, tehnologije veriženja podatkov, visokozmogljivo računalništvo, kvantno računalništvo in tehnologije 5G, ki naj bi bile motor gospodarske rasti in konkurenčnosti v prihodnje.

Strategija predvideva tri glavna oziroma prednostna področja delovanja. Prvo so napredne digitalne tehnologije, ki omogočajo digitalno transformacijo gospodarstva, drugo se posveča oblikovanju učinkovitega ekosistema za konkurenčno gospodarstvo, tretje pa se usmerja v “odprto in trajnostno družbo kot osnovo za rast digitalne ekonomije”.

Na podlagi strategije bodo pripravljeni tudi trije javni razpisi. Prvega bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo že januarja, v okviru njega pa bo podjetjem na voljo 44 milijonov evrov za digitalno transformacijo.

Prav tako ta mesec bo objavljen razpis za oblikovanje hibridnega oblaka, ki bo združeval registre, kot so registri Ajpesa, Finančne uprave RS in sodnih registrov, da bi tako poenostavili postopke za podjetja v razmerju do gospodarskega ministrstva. Za ta namen bo razpisanih 2,5 milijona evrov. Tretji razpis, ki je predviden v drugem letošnjem četrtletju, pa bo država z 10 milijoni evrov podprla projekte skupnega evropskega interesa, v katere se vključujejo podjetja iz več članic EU in prispevajo k ciljem unije na različnih področjih.

DELITE