Svet onkološkega inštituta o organizacijskih izzivih zaradi covida-19

bolnišnica

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je na včerajšnji zadnji seji v sedanji sestavi ocenil, da so predlagane spremembe statuta bolnišnice primerne za nadaljnjo obravnavo. Ob poročilu o čakalnih dobah, ki še ostajajo v okviru dopustno dolgih, je vodstvo izpostavilo tudi izzive, s katerimi se soočajo pri organizaciji dela zaradi epidemije covida-19.

Težave imajo namreč zaradi precejšnje izgube kadra. Minuli teden so okužbo z novim koronavirusom namreč potrdili pri 45 zaposlenih, precej delavcev je napotenih v karanteno, veliko jih ostaja doma zaradi varstva otroka. A kot je v opisu razmer dodala strokovna direktorica Irena Oblak, zaenkrat z reorganizacijo še uspejo pokriti luknje.

Če bo nujno, so pripravljeni tudi na vzpostavitev rdeče cone na kirurškem oddelku onkološkega inštituta, a to pomeni, da morajo prestaviti štiri ali pet ambulant, za kar pa jim primanjkuje prostora, opozarja vodstvo.

Člani sveta so sicer na včerajšnji seji podali soglasje k pravilniku o notranji organizaciji, ki je skladen s sedanjim statutom zavoda. Ker pa je veljavni statut zaradi sprememb zakonodaje v določenih delih v neskladju z veljavno zakonodajo, je vodstvo že pripravilo predlog sprememb statuta.

Oblakova je včeraj predstavila stališče strokovnega sveta, ki je ocenilo, da predlagane spremembe sledijo organizaciji onkološkega inštituta in so skladne s sprejeto strategijo bolnišnice. Med drugim se strinjajo s predlagano umestitvijo glavne medicinske sestre kot pomočnice strokovnega direktorja, saj se jim zaradi tesnega sodelovanja to zdi smiselno in potrebno. Ne strinjajo pa se s tem, da bi bila zdravstvena nega organizirana kot samostojna služba.

Tudi sicer je večji del razprave o spremembah statuta, ki je zaznamovala že prejšnjo sejo, nanašal na razmerja med zdravstveno nego in zdravništvom, slišati je bilo opozorila, da spremembe niso usklajene s sindikati, pojavila so se vprašanja o finančnih posledicah teh sprememb.

Člani sveta so nato vendarle ocenili, da so predlagane spremembe primerne za nadaljnjo obravnavo. S sklepom so vodstvo pozvali, da znotraj inštituta do naslednje redne seje opravi razpravo o predlaganih spremembah in dopolnitvah ter predlog posreduje svetu inštituta v drugo obravnavo na eni izmed naslednjih sej.

To je bila sicer zadnja seja sveta zavoda v dosedanji sestavi, štiriletni mandat se članom ta mesec namreč izteče. Vlada je predstavnike ustanovitelja že imenovala na eni od zadnji sej, in sicer Alenko Stojanovič Lovišček, Igorja Horvata, Matevža Lakota, Ano Remškar ter Bogdana Tušarja in Mojco Ifko Pinosa, ki pa sta bila člana že do sedaj.

Svojega predstavnika v svetu zavoda so imenovali tudi v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer Roberta Završnika, na Mestni občini Ljubljana pa so to funkcijo zaupali dosedanji predstavnici Dunji Piškur Kosmač. Notranji člani sveta so bili izvoljeni na internih volitvah, zaposlene bodo zastopali Marta Dremelj, Mateja Pangerc in Petar Duralija, so sporočili iz onkološkega inštituta.

Nov svet zavoda se bo, sodeč po opozorilih z včerajšnje seje, ukvarjal tudi z urejanjem problematike zatečenega stanja premeščanja zaposlenih na področju zdravstvene nege. Včeraj so namreč izpostavili, da posamezni zaposleni po premestitvi na novo delovišče niso dobili nove pogodbe, s tem pa je ostala enaka tudi njihova plača.

Ob tem se je sprožila tudi razprava o spremembah plač v zdravstveni negi po novembrskem sporazumu in porušenju nekaterih plačnih nesorazmerij med medicinskimi sestrami in mlajšimi zdravniki. Na to temo je bilo od predstavnikov zaposlenih in sindikatov slišati precej nezadovoljstva, pa tudi pričakovanje, da se bodo razmere uspele nekoliko urediti po pogajanjih z vlado.

DELITE
Pomakni se na vrh