Stranke v financiranje kampanje iz lastnih finančnih virov in s pomočjo donacij

VOLITVE

Volilna kampanja pred volitvami v DZ bo uradno stekla 24. marca, do srede pa morajo organizatorji kampanje odpreti posebne transakcijske račune za njihovo financiranje. Za financiranje kampanj imajo stranke več možnosti, namenile bodo tudi različno visoke zneske. Sredstva bodo črpale iz lastnih prihrankov, članarin, nekatere računajo na donacije.

V sredo se bo iztekel rok, do katerega mora organizator volilne kampanje odpreti poseben transakcijski račun. Tega mora namreč odpreti najmanj 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah, na njem pa mora zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške, v vsakem primeru pa morajo organizatorji odpreti račune, še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji.

Kot je razvidno iz registra transakcijskih računov, objavljenega na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je transakcijske račune odprlo že več kot 15 strank. Med njimi so z izjemo koalicijske Konkretno, ki se na volitve podaja s skupno kandidatno listo v okviru gibanja Povežimo Slovenijo, že vse parlamentarne stranke. Transakcijske račune je odprlo tudi več zunajparlamentarnih strank, med drugim Gibanje Svoboda, Dobra država, Stranka Naša prihodnost in Za ljudstvo Slovenije.

Podatke o transakcijskem računu ter organizatorju kampanje morajo sicer kandidati za poslance Državni volilni komisiji predložiti najpozneje 24. marca, ko se izteče tudi rok za vložitev kandidatnih list in bo uradno stekla volilna kampanja.

Za nagovarjanje volivcev bodo imele nato stranke in liste mesec dni časa, do 24. aprila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk. Do srede morajo sicer tudi mediji javno objaviti pravila o spremljanju volilne kampanje.

Do sredstev za kampanjo na različne načine

Za financiranje volilne kampanje imajo stranke več možnosti. Medtem ko pravne osebe kampanje ne smejo financirati, pa lahko stranke prejemajo donacije fizičnih oseb, a največ v višini desetih povprečnih mesečnih bruto plač. Na donacije se bodo zanašale predvsem manjše in novonastale stranke, medtem ko bodo večje sredstva za kampanjo prenesle s svojih rednih strankarskih računov.

Višina sredstev, ki jih smejo organizatorji porabiti za volilno kampanjo, je omejena in ne sme preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v volilnem okraju oziroma volilni enoti, v kateri je vložena lista kandidatov. Lista, ki bo imela kandidate v vseh 88 volilnih okrajih, bi tako lahko za financiranje kampanje porabila dobrih 680.000 evrov.

A tolikšne vsote, sodeč po napovedih, ne nameravajo porabiti v nobeni stranki. Sicer pa so stranke za zdaj še vedno skope z informacijami o tem, koliko sredstev bodo namenile za volilno kampanjo.

Parlamentarne stranke v kampanjo z znatnejšimi sredstvi

V koalicijskih SDS, NSi in gibanju Povežimo Slovenija, del katerega je tudi koalicijska Konkretno, načrtovane višine sredstev niso razkrili. Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je sicer ob uradnem razpisu volitev v DZ napovedal, da se bodo v stranki gibali znotraj finančnih okvirjev iz preteklih let. Za zadnje državnozborske volitve je SDS v kampanjo vložila dobrih 450.000 evrov.

V gibanju Povežimo Slovenija pa navajajo, da bodo pri vlaganju finančnih sredstev racionalni, približni znesek pa bo znan, ko bo končana tudi kandidatna lista. Podobno bodo ravnali tudi v SNS.

V SD bodo za kampanjo predvidoma namenili približno polovico zakonsko dovoljenih sredstev. V LMŠ pa pojasnjujejo, da bodo kampanjo izvajali s ciljem optimalnega izkoristka razpoložljivih finančnih virov.

Levica bo kampanjo financirala iz lastnih prihrankov, prispevkov članstva in članarin funkcionarjev, skupni predvideni stroški kampanje pa ne bodo presegali finančnih načrtov preteklih kampanj, so pojasnili. Ob zadnjih parlamentarnih volitvah so sicer v kampanjo vložili nekaj več kot 107.000 evrov.

V SAB za zdaj razkrivajo le, da bodo za prihajajočo kampanjo namenili največ sredstev doslej. V DeSUS naj bi za kampanjo namenili približno 180.000 evrov.

Nižje zneske bodo po pričakovanjih za volilno kampanjo namenili v zunajparlamentarnih strankah. V Naši deželi in stranki Gibanje Svoboda sicer zneskov za zdaj ne razkrivajo.

V na novo ustanovljeni stranki Vesna pa pojasnjujejo, da svojo pot začenjajo brez že zbranih finančnih sredstev, v prihodnjih tednih jih bodo zbirali s članarinami, pa tudi donacijami. V Dobri državi ocenjujejo, da bodo za kampanjo namenili približno 20.000 evrov. Piratska stranka pa bo v kampanjo vložila približno 70.000 evrov.

Promocija strank pred volilno kampanjo kot pravica svobode izražanja

Kljub temu, da bo uradna volilna kampanja stekla šele 24. marca, pa so stranke že vstopile v boj za glasove volivcev, poskušajo jih nagovarjati s postopnimi predstavitvami programov in kandidatov, kar sta denimo ta teden storili že Levica in NSi, znano je že, da bodo v prihodnjih tednih svoje kandidate uradno predstavili tudi v SD, ki sicer predstavitve posameznih kandidatov po Sloveniji organizira že nekaj časa, v SAB in Gibanju Svoboda.

Po Sloveniji pa je tudi moč že zaslediti tudi raznovrstne plakate s posameznimi slogani.

Kot je razvidno s spletne strani ministrstva za javno upravo, zakon določa, da se volilna kampanja začne najprej trideset dni pred dnevom glasovanja, v tem obdobju pa je tudi poostren nadzor nad dejanji volilne kampanje, še posebej nad financiranjem.

Dejanja kandidatov izven tega obdobja pa je po oceni ministrstva moč razumeti kot dejanja svobode izražanja in pravice do zbiranja in združevanja, kot jih določa tudi ustava, zato z zakonodajnega vidika niso sporna. Tudi stroški, ki nastanejo kot posledica različnih načinov promoviranja izven obdobja volilne kampanje, se tako ne štejejo v stroške volilne kampanje, prav tako pa se ti stroški ne morejo delno povrniti organizatorju volilne kampanje.

Stranke, ki se uvrstijo v DZ in tiste, ki so na volitvah dobile vsaj dva odstotka glasov, so namreč upravičene do delnega povračila stroškov kampanje. Pri slednjih računsko sodišče v šestih mesecih po poteku roka za zaprtje transakcijskega računa opravi revizijo. Organizator volilne kampanje pa mora v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa Ajpesu predložiti tudi poročila o financiranju volilne kampanje.

DELITE
Pomakni se na vrh