Posredovanje sporočil

Javnost Lab Ltd (izvajalec storitve, v nadaljevanju: izvajalec) prek svojih avtomatičnih robotov objavlja in razpošilja sporočila za javnost v okviru specializiranega e-servisa javnost.si. Sporočila, ki jih izvajalec prejme od naročnika, posreduje v izvirni obliki. Ne spreminja jih niti vsebinsko niti lektorsko. Naročnik k sporočilom lahko priloži fotografije, preglednice, datoteke v wordu in .pdf-ju, povezave do posnetkov na YouTubu. Naročnik sporočilo odda po posebnem elektronskem naslovu, ki ga prejme od izvajalca. Razkritje elektronskega naslova tretjim osebam omogoča dostop do objavljanja in pomeni grobo kršitev dogovora o sodelovanju, za kar je posledica trajna prekinitev sodelovanja.

Uredniška odgovornost

Komentarji in drugi prispevki zunanjih avtorjev izražajo njihova osebna stališča in ne nujno tudi mnenja uredništva in niso nujno v skladu z uredniško politiko. Za vsebino komentarjev na družbenih omrežjih ne odgovarjamo. 

Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino poslanih sporočil. Odgovornost v celoti prevzema naročnik. Sporočila so trajno arhivirana v arhivu na spletni strani javnost.si.

Uredniška politika

 • redno in zanesljivo obveščati javnost s preverjenimi informacijami o vsem, kar vpliva na posel ali vsakdanje življenje ljudi;
 • braniti načela svobode objavljanja informacij;
 • celostno predstaviti naročnike, ki sodelujejo v servisu javnost.si;
 • izogibati se vsakršni diskriminaciji;
 • opravljati delo natančno, vestno in v skladu z usmeritvami uredništva.

Objavljanje sporočil

Izvajalec sprejeto sporočilo objavi in istočasno distribuira prejemnikom, ki jih hrani v svoji bazi.

Izvajalec si pridržuje pravico, da ne bo objavil sporočil in da lahko po objavi prekliče njihovo elektronsko sled, če ugotovi, da:

 • se z njimi kršijo aktualni predpisi in zakoni v Sloveniji ali Veliki Britaniji,
 • vsebujejo žaljive izjave ali klevete,
 • reklamirajo izdelke, katerih oglaševanje je po zakonu prepovedano,
 • spodbujajo kakršno koli nestrpnost,
 • spodbujajo dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali komu drugemu,
 • so v nasprotju s poslovno politiko, veljavno zakonodajo, oglaševalskim kodeksom in jezikovnimi ter tehničnimi normativi.

Omejitve

Objave se lahko nanašajo izključno na naročnika.

Cene in plačila

Objava in posredovanje sporočila se plačuje po rednem ceniku, ki je objavljen v sklopu naročilnice. Naročnik plača objavljanje in distribucijo sporočil za javnost za obdobje 12 mesecev na podlagi poslane naročilnice. Naročnik lahko naroči in plača tudi samo posamezno objavo in distribucijo sporočila za javnost. Naročnik se ob oddaji naročila s priloženo izjavo zaveže, da bo spoštoval splošne pogoje objavljanja sporočil za javnost, ki so navedeni na spletni strani javnost.si. Prejemanje sporočil je brezplačno.

Reševanje sporov

Spore, ki bi nastali v zvezi z objavo oz. posredovanjem sporočil, bosta stranki poskušali rešiti sporazumno. Če do sporazuma ne pride, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani ali Londonu.

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več…

Nagradne igre

Organizator naših nagradnih iger na naših družbenih omrežjih je zmeraj tudi podeljevalec nagrade, če to ni navedeno drugače. Več…

Pravila glasovanja

 • obiskovalci lahko v anketi sodelujejo samo enkrat z enega računalnika in IP-naslova;
 • zajeti in priznani bodo glasovi, oddani prek slovenskih ponudnikov telekomunikacijskih storitev;
 • izvzeti so glasovi, če so oddani prek naslovov VPN;
 • tehnične podatke o glasovalcih hranimo vsaj 12 mesecev.

London, 2. 10. 2021

Pomakni se na vrh