Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2021!

HORUS 2021

Seminar za prijavitelje bo organiziran 15. septembra, prijave zbiramo do 15. oktobra letos, nagrade pa bodo podeljene 10. decembra 2021.

Pohitite s prijavo! Več informacij najdete na: http://www.horus.si/objavljen-je-13-razpis-za-nagrado-horus-2021/

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno interesnimi organizacijami 2. 7. 2021 objavil razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2021. Nagrado podeljujemo trinajstič zapored.

Z razpisom HORUS želimo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti, tj. odgovornosti za vplive na ljudi in naravo.

Če organizacija deluje družbeno odgovorno, se ji povečata ugled in dobiček, prav tako sta večji produktivnost in inovativnost zaposlenih, manj je absentizma in fluktuacije. Organizacija lažje pridobi nov kader, nova poslovna partnerstva, posle. Boljše je njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, dobavitelji. Poveča se ugled podjetja v skupnosti in vzajemno sodelovanje s skupnostjo, več pa ima organizacija tudi medijskih objav in boljšo prepoznavnost.

V letu 2021 v okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2021 objavljamo naslednje razpise:

A. Za profitne pravne osebe – mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja, s.p. ter druge organizacije in osebe javnega prava (PRIJAVNINA):

 • NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti) – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2021 za celotno organizacijo
 • NAGRADA ZA PROJEKT (sodelovanje – gospodarstvo, šolstvo, mladi) – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2021 za projekt

 B. Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI):

• Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2021 – POSEBNA PRIZNANJA:

 • Splošno
 • Novinar/ka

Za nagrado HORUS 2021 se lahko potegujejo PROFITNE PRAVNE OSEBE (mikro podjetja in s.p., majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja) IN NEPROFITNE PRAVNE OSEBE in OSEBE JAVNEGA PRAVAter druge organizacije. Sodelujejo lahko pravne osebe, ki se zavedajo družbene odgovornosti – poštenosti preko meja predpisov in odgovornosti do družbe za svoja dejanja – na različnih področjih svojega delovanja: v odnosu do okolja, do svojih zaposlenih in drugih déležnikov organizacije ter pri razvoju izdelkov in storitev, in jo vključujejo v svoje strateško vodenje ter poslovanje. Vprašalnik za strateško celovitost pravne osebe je prilagojen smernicam Standarda za družbeno odgovornost ISO 26000:2010 in drugim orodjem na področju družbene odgovornosti. Pravna oseba si z izpolnitvijo vprašalnika lahko analizira stanje in oblikuje svojo strategijo družbene odgovornosti za v prihodnje. Lahko pa naroči dodatno svetovanje izkušenih strokovnjakov za področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. V kategoriji fizične osebe sodelujejo posamezniki in prejmejo posebna priznanja.

Razpis je objavljen od 2. julija 2021 do 15. oktobra 2021, vse informacije o nagradi HORUS pa so objavljene na tej spletni strani.

V letu 2021 smo razpisali naslednje kategorije:

A. Za pravne osebe – mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja, s.p. ter druge organizacije in osebe javnega prava

 1. Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2021 za celotno organizacijo – NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti)
 2. Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2021 za projekt – PRIZNANJE ZA PROJEKT (sodelovanje gospodarstvo, šolstvo, mladi)

2021 HORUS – Pravne osebe – VABILO

2021 Horus – Pravne osebe – RAZPIS

2021 Horus – Pravne osebe – PRIJAVNICA

Kdo in kako lahko sodeluje? V letu 2021 je razpis namenjen podjetjem in zavodom (pravnim osebam) v zgoraj navedenih kategorijah. Pravna oseba se prijavi na razpis s prijavnico za pravne osebe. Po prijavi prejme račun za prijavnino na razpis. Ko jo poravna, prejme vprašalnik, ki je vodilo za poročanje oz. pripravo lastne strategije na področju družbene odgovornosti. Nagrada se podeljuje za nazaj, torej mora pravna oseba v vprašalniku opisati svoje aktivnosti zadnjega leta do oddaje prijave na ta razpis. Ko ima pravna oseba tako izpolnjen vprašalnik, mu ta služi v pomoč pri načrtovanju lastnih strateških aktivnosti na področju DO v prihodnje.

Dodatne ugodnosti za prijavitelje na razpis za nagrado Horus 2021:

 • Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta imajo 20 % popust pri prijavnini.
 • Prijavitelji na razpis za Horus 2021 prejmejo po dogovoru dodatno 2 uri online brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje strategije družbene odgovornosti v njihovi organizaciji.
 • Prijava na razpis Horus 2021 ni pogoj za prijavo na seminar Horus. Kdor se prijavi samo na seminar, plača prijavnino le za seminar.

15. septembra 2021 bo organiziran seminar Horus 2021 – dobre prakse družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Vabimo vas da skupaj z nami in nagrajenci Horus iz preteklih let izmenjate dobre prakse, izkušnje in poglede na to področje. Tako boste lažje pripravili vašo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v vašem podjetju, organizaciji. Program seminarja bo objavljen na spletni strani projekta www.horus.si.


B. Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI) – Razpis za posebna priznanja v okviru Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2021 za:

1. Splošno – posameznik ali organizacija, kandidat/ka po vašem predlogu, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti.

2021 HORUS-Posebno_priznanje_SPLOŠNO-VABILO

2021 Horus_Posebno_priznanje_SPLOŠNO-RAZPIS-OK

2021 HORUS_ Posebno priznanje – Splošno – PRIJAVNICA-ok

2. Novinar/ka

2021 HORUS_posebno_priznanje_Novinar-VABILO

2021 Horus_Posebno_priznanje_Novinar-RAZPIS

2021 HORUS_ Posebno priznanje -Novinar – PRIJAVNICA

Oglejte si razpise pri posameznih kategorijah in se prijavite čim prej! Kandidati za posebna priznanja lahko oddajo prijavnice tudi samo v elektronski obliki na naslov: [email protected].

Ključni datumi

Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus 2021 (skrajšano: SON Horus) je na svoji korespondenčni seji dne 3.7.2021 z večino glasov določil ključne datume v okviru razpisa za nagrado Horus 2021, kot so predstavljeni v nadaljevanju.

Pomembni datumi: 

Termin

Aktivnost

2. 7. 2021

objava razpisa za nagrado Horus 2021

15.9. 2021

1-dnevni online seminar s predstavitvijo razpisa Horus  2021 in dobre prakse Horus

2.7. – 15. 10. 2021

zbiranje prijav na razpis

15. 10. 2021

zaključek razpisa = rok za oddajo vlog

18. 10. 2021

odpiranje prispelih prijav

18. 10.-25. 10. 2021

zbiranje dopolnitev dokumentacije prijaviteljev

26. 10. – 10. 11. 2021

ocenjevanje komisije, 1. krog

12. 11. 2021

razglasitev finalistov za nagrado in priznanja

12. 11. – 25. 11. 2021

ocenjevanje komisije, 2. krog

10.12.2021

Podelitev nagrad Horus 2021 – predstavitev nominirancev za nagrado in podelitev nagrad, priznanj

December 2021

izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Prijavni obrazec

Prijava
Kandidati se na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus prijavijo z vlogo na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne sestavine, dokazila in izjave, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Vloga, ki ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, se šteje za nepopolno in se zavrže. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji podpisano predložiti v enem tiskanem in enem tiskanem identičnem elektronskem izvodu (USB ključ s celotno prijavnico in prilogami, priloge so lahko tudi le delno skenirane (npr. naslovnice, kazalo)) v zaprti ovojnici (kuverti), ki ima na prednji strani oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2021« ter na hrbtni strani navedbo predlagatelja: naziv in naslov oz. sedež. Vsaka pravna oseba lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo. Za posebna priznanja veljajo posebni pogoji. Prosimo oglejte si razpise pri posebnih priznanjih.

Rok za oddajo vlog za razpis HORUS 2021 je 15. oktober 2021!

Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega datuma prispele na poštni naslov inštituta IRDO, Cesta 13. julija 65A, 1261 Ljubljana – Dobrunje. Vloga mora biti najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne. Vsako podjetje lahko na razpis kandidira le z eno vlogo.

Vabilo na seminar HORUS 2021 za prijavitelje in druge

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da kandidirate za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 ter z našimi strokovnimi podlagami preverite vaše izvajanje družbene odgovornosti v praksi ter spoznate novosti, ki jih lahko učinkovito vključite v vaše poslovanje.

Vse prijavitelje in druge zainteresirane zato vabimo na seminar Predstavitev razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – Horus 2021 in primer dobre prakse družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v podjetju, ki bo potekal v sredo, 15. septembra 2021, od 9. do 12. ure, preko spletne aplikacije Zoom.

Zakaj se udeležiti seminarja? Spoznali boste:

 • osnove družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja za podjetja in organizacije,
 • najboljše prakse slovenskih družbeno odgovornih podjetij – dosedanjih nagrajencev Horus (2009 – 2020),
 • kako učinkovito pristopiti k družbeno odgovornim aktivnostim v podjetju, zavodu na različnih področjih (zaposleni, okolje, dobavitelji in kupci, skupnost, vodenje), usklajeno s smernicami standarda za družbeno odgovornost ISO26000),
 • novosti s področja družbene odgovornosti in razpis za nagrado HORUS 2021 ter kako se nanj prijaviti.

Na seminar vabimo predstavnike podjetij, zavodov in posameznike, ki bi želeli izboljšati strategijo družbene odgovornosti v svoji organizaciji, in tiste, ki imate namen kandidirati za nagrado Horus 2021.

Slovenska in tuja uspešna podjetja se zavedajo, da so soodvisna s svojimi zaposlenimi, poslovnimi partnerji, okoljem, skupnostjo in dobrim vodenjem. Ko imajo to usklajeno, dosegajo vrhunske rezultate. Tudi v Sloveniji je vse več podjetij, zavodov in organizacij, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti kot odgovornosti za svoje vplive na družbo, upoštevanje soodvisnosti in trud za celovitost ter uravnoteženega poslovanja na vseh ključnih področjih in funkcijah podjetja ali zavoda. Tem omogočamo, da se predstavijo s svojimi dobrimi praksami in da za takšno delovanje navdušijo tudi druge. To vse bolj zahteva tudi slovenska in evropska zakonodaja ter ključne usmeritve (zeleni in digitalni prehod, druge spodbude).

Organizator seminarja je IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta Horus 2021. Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021 podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji. Nagrado sofinancirajo prijavitelji ter Urad RS za mladino.

Oglejte si program seminarja in izpolnite prijavnico, ki ju najdete tukaj:

2021 HORUS seminar 15.9.2021

2021 Horus – Pravne osebe – PRIJAVNICA

Prijave na seminar Horus 2021 zbiramo do 13.9.2021.

Člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta lahko uveljavljate 20% popust!

Predstavitev posebnosti razpisa Horus 2021, pregled prijavnice in diskusija s potencialnimi prijavitelji na razpis bo potekalo na seminarju, individualno svetovanje pa po dogovoru z inštitutom IRDO. Za več informacij nas kontaktirajte: [email protected].

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2021. Razpis je namenjen podjetjem (mikro / majhnim, srednje velikim, velikim podjetjem)in drugim organizacijamosebam javnega prava, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

KAJ S SODELOVANJEM NA RAZPISU KOT PRAVNA OSEBA PRIDOBITE?

ü  S specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami ISO26000 in drugimi aktualnimi dokumenti o DO, vam bomo pomagali analizirati vaše stanje DO in poslovanja ter pripraviti poročilo o tem za neodvisne ocenjevalce.

ü  Dodatno 2 uri ONLINE brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje, vzpostavitev ali prenovo strategije družbene odgovornosti v vašem podjetju, zavodu, organizaciji (za prijavitelje za strateško nagrado).

ü  Posredno izobraževanje ključnega kadra o družbeni odgovornosti, spoznanja dobrih praks drugih podjetij, zavodov za izboljšanje vašega poslovanja.

ü  Več objav o vaši organizaciji v medijih.

ü  Možnost prejema nagrade Horus 2021 in/ali priznanja Finalist Horus 2021 ter s tem brezplačno uporabo logotipa Horus 2021, povečan ugled vaše pravne osebe v javnosti, med zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji.

ü   20 % popust pri prijavnini, če ste člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta.

Koga vabimo k prijavi na razpis?

 • podjetja in druge organizacije,
 • izobraževalne ustanove, osebe javnega prava,
 • novinarje ter
 • družbeno odgovorne posameznike in organizacije.

VEČ INFORMACIJ O RAZPISU IN PRIJAVNICE NAJDETE NA TEJ POVEZAVI:

http://www.horus.si/

Dodatne informacije:  

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, GSM: 031 344 883, e-pošta: [email protected]

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta pridružujejo še naslednje organizacije: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

DELITE
Pomakni se na vrh