Jože Toporišič

Na današnji dan: Jože Toporišič

V Mostecu se je na današnji dan leta 1926 rodil slovenski jezikoslovec Jože Toporišič. Po maturi na mariborski gimnaziji je študiral slavistiko, leta 1976 pa je postal redni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodeloval je pri nastajanju Slovarja slovenskega knjižnega jezika in Slovenskega pravopisa, za svoje znanstveno delo pa prejel številne nagrade.

Jože Toporišič je bil vodilni slovenski jezikoslovec druge polovice 20. stoletja. Bil je avtor številnih jezikoslovnih razprav in del (njegova bibliografija šteje blizu 1000 enot). Svojo pot jezikoslovca je začel s kritiko slovnice štirih avtorjev (Bajec, Kolarič, Rupel, Šolar), ki jo je napisal junija 1957, vendar je v Jeziku in slovstvu niso objavili, saj je bila preobsežna in bi ob ugled spravila takratno slovensko knjižno jezikoslovje. Vendar je ocena našla pot do javnosti, v skrajšani obliki je 1960 najprej v nemščini izšla na Danskem, 1962 pa v hrvaščini. V Sloveniji izšla šele 1987 v monografiji Portreti, razgledi, presoje z naslovom Naša slovnica. Ocena slovnice štirih je postala tudi osnova za nastanek učbenika Slovenski jezik 1–4, ki je bil predhodnik kasnejše znanstvene slovnice slovenskega jezika, Slovenske slovnice (izšla v Mariboru 1976, prenovljena in razširjena izdaja 1984, 1991, 2000).

DELITE
Pomakni se na vrh