Simon Jenko

Na današnji dan: Simon Jenko

Še 34 let ni dočakal, ko je zbolel in na današnji dan leta 1869 umrl slovenski pesnik Simon Jenko. Izdal je pesniško zbirko Pesmi, v kateri je izražal svoje domoljubje. To se vidi tudi v besedilu, ki ga vsebuje himna Slovenske vojske Naprej zastave Slave. Pokopan je v Prešernovem gaju v Kranju nedaleč od največjega slovenskega pesnika.

Jenko je pisal domoljubne pesmi, refleksivno in parodično-satirično poezijo ter dosegel vrh z nežno in trpko ljubezensko ter razpoloženjsko liriko. Prepoznaven je tudi po pesmih iz narave. V dunajskih letih je napisal cikla pesmi Obujenke in Obrazi, zgledoval se je pri Heinejevi sentimentalni liriki. Pesniška zbirka Pesmi je s težavo izšla novembra 1864, z letnico 1865. Šele po Levstikovem posredovanju je dobil založnika Giontinija, zaradi domnevno pohujšljive vsebine je v Ljubljani niso želeli natisniti. Uglasbili so več kot 80 njegovih pesmi: Naprej, zastava Slave! je himna Slovenske vojske, v 19. stol. je bila del čitalniških prireditev na Slovenskem, pri Hrvatih in Čehih.

DELITE
Pomakni se na vrh